Мудра изрека

Коментари

Arnold Toynbee

Аенолд Ј. Тојнби:

Историја нас учи када се варвари сукобе са успаваном културом, варвари увек победе