Књига - Међународни положај и спољна политика Србије

Књиге

Међународни положај и спољна политика Србије (Књига Београдског форума за свет равноправних)

beoforum-0001-00013Зборник радова компетентних домаћих научника, аналитичара и стручњака чији је основни закључак да је за заштиту трајних националних и државних интереса Србије битно да води неутралну, уравнотежену спољну политику. Анализзирани су нови трендови у међународним глобалним односима и wихов утицај на положај Србије и њену спољну политику. Књига, такодје, садржи  и орилог амбасадора Руске федерације у Београду, Александра Васиљевича Конузина, о иницијативи Русије, за успотављање новог система европске безбедности.

Издање 2010, страна 202, цена 300 динара.