Књига - Левица у Србији и свету данас

Књиге

Левица у Србији и свету данас (Књига Београдског форума за свет равноправних)

beoforum-0001-00002Зборник радова саопштених на округлом столу одржаном новембра 2006. Отварајући расправу о овој теми, Београдски форум се руководио: прво, чињеницом да је левица у свету пред великим изазовима и у дефанзиви пред налетом глобализма; друго, левица је у Србији, почев од промена  октобра 2000, изложена је масовном прогону, застрашивању и кршењу основних људских права; треће, период ''транзиције'' произвео је огромне социјалне, економске и политичке проблеме, који се не могу решити без снажне левице. Преовлађујући закључак  учесника:  за успех левице, неопходан је нов научни, идејни и организациони концепт који ће уважавати искуства претходних генерација, али и нове трендове у којима борба против експлоатације и за социјалну правду захтева нове прилазе и методе.

Издање 2007, страна 174, цена 200 динара