Шта је београдски форум и чиме се он бави

Уопштено

Шта је београдски форум ?

Београдски форум је независно, нестраначко, непрофитно удружење грађана, које је започело са радом марта 2000. године. У организацији Форума од 24. до 26. марта 2000, у Београду је одржана прва међународна конференција са темом “ Међународни односи на прагу новог миленијума”. У раду конференције узело је учешћа више десетина гостију из инострнства. За девет година свога рада, Форум је одржао више десетина националних и међународних конференција, јавних трибина и округлих столова, издао преко 30 књига и публикација. Форум је успоставио сарадњу са низом сличних организација у земљи и иностранству. Априла 2008. године на Скупштини Светског савета за мир одржаној у Каракасу, Венецуела, Форум је примљен у чланство тог Савета.
Циљеви Форума: су ширење идеја мира, слободе. сарадње, развоја, равноправности народа, држава и људи; залагање за поштовање социјалних, економских, грађанских и других људских права; борба против тероризма и сепаратизма, сваког вида дискриминације и доминације. Форум се залаже за мирно и праведно решавање свих спорова, за поштовање међународног права, посебно за поштовање Повеље УН, за право свих држава, великих и малих, да суверено располажу својим природним богатствима.
Форум сматра да је НАТО пакт агресијом 1999 на СР Југославију променио свој карактер, да је од одбрамбеног постао офанзивни, агресивни савез и да Србија као мирољубива европска земља треба да буде неутрална у односу на војне савезе, односно, да не треба да буде члан НАТО, нити било којег другог војног савеза.

Чиме се Форум бави ?

Форум није масовна организација. Тренутно има око 350 чланова. То су, углавном, интелектуалци из земље и расејања. У свом саставу има академике, професоре, дипломате, новинаре, публицисте, економисте, инжењере, књижевнике, уметнике, привреднике, издаваче, аналитичаре војнобезбедносних проблема... Форум је место сусретања интелектуалаца који се одликују принципијелношћу, стваралаштвом и критичким односом према пракси на унутрашњем и међународном плану. Форум је отворен за различита мишљења, али не и за она која подстичу или оправдавају фашизам, нацизам, дискриминацију, експлоатацију, ревизију историје или сличне идеје и тежње.
Форум прати и анализира политичке, економске, социјалне, безбедносне и друге важније - унутрашње и међународне - процесе ипроблеме. Организује јавне трибине, конференције, округлне столове. Учествује на међународним конференцијама, у другим земљама, скреће пажњу европске и светске јавности на проблеме Србије, Балкана, као што су проблем Косова и Метохије, међународни организовани криминал и тероризам. О таквим проблемима припрема и издаје анализе, свеске, билтене, саопштења. У око тридесет објављених књига, третиране су теме као што су: Стратегија развоја у нестабилним условима и приватизација, Косово и Метохија (три књиге, две свеске и више саопштења), Аутономија Војводине, Међународни тероризам, Избеглице, расељени и нестали, Односи Србије и Црне Горе, Уставна повеља државне заједнице (два издања), Евроатлантске интеграције, Стратегија спољне политике, Интелектуалци и стварност у Србији, Национални и државни приоритети, Хашки трибунал, Лустрација у Србији, Мостови - дијаспора - матица и др.
Чланови Форума сматрају да све међународне и унутрашње проблеме треба решавати мирним, политичким средствима, дијалогом. Форум подржава добросуседску сарадњу на основама равноправности и пуног реципроцитета, као и интеграционе процесе у региону и Европи. Сматра да поштовање принципа суверенитета и територијалног интегритета, равноправности и немешања у унутрашње послове и данас представља основне претпоставке мира, стабилности инапретка, да глобализација међународних токова није умањила вредност тих принципа. Те вредности нису значајне само за велике и моћне државе, које се у међусобним односима често на њих позивају, већ једанко, ако не и више, и за мале и неразвијене земље. Поштовање тих вредности представља брану против неоколонијализма који сешири под изговором глобализације.
Суверенитет и територијални интегритет Србије представља државни и национални интерес испред и изнад сваког другог интереса. Став званичних представника Србије сажет у често понављаној изјави – «и Космет у Србији и Србија у Европској унији» – није целисходан. Прво, тај став противуречи такође често понављаној синтагми «да су чланство у ЕУ и статус Космета два независна процеса». Друго, суверенитет и територијални интегритет, на једној и чланство у ЕУ, на другој страни, нису упарене вредности. Пошто су то неупоредиве вредности, не припадају истој категорији интереса, онда њихово поређење и набрајање у изјвама високих државних представника представља, у најманју руку, даје погрешне сигнале и пријатељима и непријатељима, и домаћој и страној јавности.

Равноправност уместо хијерархије

Унутрашња демократија је незамислива без демократије у међународним односима. И обратно. Каква би то будућност била за човечанство ако би се унутрашња односи на принципу хијерархије, уместо на принципу равноправности! Свет је давно већ, на далеко нижем ступњу економско-технолошке, демократско-културне развијености, одбацио шаблоне и диктате као оруђа ретроградне политике. Заиста, не видимо никакво оправдање да данас оживљавају такве теорије и настојања, као што је, на пример, теорија о “ограниченом суверенитету” и сличне. Која би земља Западне Европе, или Северне Америке, на пример, прихватила отворено мешање са стране у своје изборне процесе у име глобализације и”нових појмова суверенитета итериторијалног интегритета”!
Форум се се залаже за пуно поштовање основних људских права, као што су право на живот, слободу кретања, здравље, образовање, запошљавање, слободу вероисповести, мисли и удруживања и сва друга права утврђена документима УН, ОЕБС, Савета Европе. Одлучно је против сваке дискриминације и дуплих стандарда, како у области људских права, тако и у свим другим областима, а за пуно поштовање међународног иунутрашњег права. Форум се залаже за борбу против међународног тероризма под окриљем УН, за искорењивање узрока тероризма и једнак однос према сваком тероризму, без обзира нато да ли у датом случају непосредно погађа интересе велике илимале земље.

Космет - аутономија по међународним стандардима

Статус Косова и Метохије, по оцени Београдског форума, може се исправно решити једино уз доследно спровођење резолуције СБ УН 1244 (1999), Кумановског споразума, иуз поштовање принципа Завршног документа ОЕБС (КЕБС) из Хелсинкија, Повеље УН и Париске повеље. То значи, да се мора уважити чињеница да је Косово и Метохија интегрални део државне територије Србије, у оквиру које може имати широку аутономију. Пре отпочињања разгововора о елементима широке аутономије, неопходно је да се спроведу основни налози садржани у рез. СБ 1244 (1999), а то су, поред осталих: безбедност у пракси за све Србе и друге неалбанце који су преостали на Косову и Метохији; слободно, безбедно и достојанствено враћање у Покрајину око 250.000 Срба и других неалбанаца протераних у кампањи етничког чишћења, почев од 10. јуна 1999. до данас, гарантовање слободе кретања; изградња и обнова око 150 српских цркава и манастира и око 50.000 домова запаљених и порушених у поменутом периоду; разоружање и расформирање терористичке “ОВК” како год се она данас звала; утврђивање судбине више хиљада несталих у поменутом периоду ипривођење правди свих виновника злочина, сакупљање и уништавање илегалног наоружања, које се налази у илегалним складиштима или код становништва, и пресецање илегалног увоза наоружања на Косово и Метохију; отказивање госторпимства странцима који су се из суседних земаља илегално настанили у Покрајини; враћање у Покрајину делова Војске и полиције Србије, како је предвиђено рез. СБ 1244 (1999) и анексима и Кумановским споразумом; успостављање ефективне контроле државне границе према Албанији иМакедонији, уз учешће снага безбедности Србије, чиме би се, поред осталог, пресекло кретање терориста, шверц дроге, оружја, трговина белим робљем имеђународни организовани криминал уопште.

Спречити тероризам на Балкану

Београдски форум за свет равноправних одлучно осуђује међународни тероризам и сматра да борба против тероризма може имати изгледа на успех само ако се прихвати јединствен однос свих међународних чинилаца према њему укључујући и јединствену дефиницију тероризма. То значи да је неопходно да се напусте двојаки стандарди у односу на сваки тероризам, без обзира на то да ли у конкретном случају погађа интересе велике силе или мале земље. Форум је против злоупотреба борбе против тероризма од појединих великих сила или њихових организација ради, успостављања доминације над изворима енергената и стратешких сировина, ради успостављања контроле над тржиштима и стратешким комуникацијама. У борби против тероризма мора се поштовати Повеља УН и улога Уједињених нација, као центра за осмишљавање и координацију борбе против тероризма. У средишту пажње морају бити напори на отклањању узрока међународног тероризма - економских, социјалних, културолошких, политичких и других. Репресивне методе нису довољне, а злоупотреба борбе против тероризма за наметање и ширење стратешких интереса великих сила и њихових групација изазивају нове, још сложеније проблеме, укључујући даље ширење тероризма.
Србија има велике предности у борби против међународног тероризма: скупо, али драгоцено искуство у борби против албанског тероризма на Косову и Метохији и у јужним општинама Србије и богата сазнања о методама, присуству иповезаности између терористичких организација на Балкану, Блиском истоку, у Централној Азији, Магребу, деловима Европе. Посебну предност представља геостратешки положај Србије, као подручја преко којег пролазе и на којем се укрштају канали транзитирања терориста, подручја ослоњеног на тзв. “зелену трансверзалу” која у плановима терористичких вођа, како искуство говори, изазива немалу пажњу.
Све то указује да Србија може постати важан, незаобилазни фактор у борби против међународног тероризма.
Нажалост, чини се да најодговорнији у Србији нису свесни тога, осим што вербалистички понављају спремност да се у ту борбу Србија укључи. При том, судећи бар по изјавама неких њених политичара и минстара, имају у виду слање трупа војске Србије у Авганистан, Ирак, или друга слична одредишта, што је и погрешно и опасно. Најпре, наши закони не дозвољавају слање наших војника у било које мисије, осим у мисије са изричитим мандатом Уједињених нација. Авганистан и Ирак нису такви случајеви. И друго, борба против тероризма не своди се на изражавање лојалности овој или оној сили, или регионалној војној организацији, већ се превасходно састоји у обавештајној, људској, организационој и техничкој капацитираности за конкретан допринос тој борби на свом терену, у свом окружењу. За то није неопходно слање трупа без мандата УН и у мисије које би довеле до драстичног повећања ризика од терористичких напада унутар наше земље. Док бројне европске земље управо због тога повлаче своје трупе из мисија без мандата УН, није одговорно да било ко нуди слање наших трупа у такве дестинације.
Има довољно посла и на Балкану: за антитерористичу обавештајну и контраобавештајну активност, за координацију тих активности у земљи и са партнерима у региону, за обуку и посебно за модернизацију опреме специјализованих антитерористичких јединица.
За валоризовање поменутих предности, за већи допринос борби против тероризма у свету, за виши степен сопствене заштите, за уважавање партнера и за јачање међународног положаја земље, у данашњим условима, неопходно је хитно, вишеструко повећавање улагања у људе и технику за ту борбу. То није ствар једног, два, или три министра, који лицитирају да ли има или нема средстава, да ли ће их продајом овог или оног објекта обезбедити, већ стратешке политичке одлуке и државног врха. Ако га има. Све би то и те како представљало велики допринос општој борби против тероризма.
Форум у свом раду афирмише стручност, чињенице, истину, једнаке стандарде и принципе. Отворен је за сарадњу са свим сродним организацијама у земљи и свету.