Основне чињенице о Београдском форуму

Уопштено

Београдски форум за свет равноправних је независно, невладино и нестраначко удружење грађана, непрофитног карактера. Прва међународна конференција под окриљем Београдског форума одржана је 2.000. године, a формално је основан на Оснивачкој скупштини, одржаној у Београду 22. маја 2000. године. За оснивање Форума заслужна је група истакнутих интелектуалаца прогресивне и патриотске оријентације, чији је циљ био промовисање идеја мира, заштита националних и државних интереса, јачање разумевања међу народима и равноправне међународне сарадње, унапређење грађанских, социјално-економских културних и свих других права човека.

Оснивачи Београдског форума су: академик Михаило Марковић, Владислав Јовановић, Живадин Јовановић, проф. Др. Славко Гордић, проф. Др. Оскар Ковач, проф. Др. Гавро Перазић (пок.), проф. Др. Јагош Зеленовић, Чедомир Мирковић (пок.), проф. Др. Благоје Бабић, проф. Др. Радован Радиновић, генерал-потпуковник у пензији, Драган Калајић (пок.), Драгомир Вучићевић,


Чланство Форума чине истакнути научници, дипломате, писци, уметници, новинари, професионалци и интелектуалци, који су ангажовани на промовисању мира, правде, равноправности, разумевања,  достојанства и демоклратских унутрашњих и међународних односа и који прихватају правила Форума.

Основне активности Форума су:
-    организовање националних и међународних конференција, округлих столова, семинара, стручних скупова о најважнијим политичким, економским, друштвеним и хуманитарним питањима;
-    издавање књига, публикација, часописа, билтена о темама из властитог делокруга, иступање у средствима јавног информисања;
-    учешће на конференцијама невладиних организација, дебатама, округлим столовима и расправама у земљи и иностранству;
-    сарадња са националним и међународним  организацијама сличног програмског усмерења, са другим организацијама, медијима и личностима, ради промовисања циљева Форума;

Основни циљеви Форума су:
-   ширење идеја мира, разумевања, равноправности међу људима, народима и државама;
-   помовисање међународне сарадње, пријатељства и солидарности, демократских стандарда, људских, политичких, социјално-економских и културних права;
-    афирмисање чињеница и истина о Србији, Балкану, Европи;;
-    поштовање међународног права, принципа Повеље ОУН, посебно принципа суверене равноправности, територијалног интегритета и немешања;
-    мирно и праведно  решавање свих проблема, осуда претњи силом и примене силе;
-    осуда сваке дискриминације, међународног тероризма и орхганизованог криминала;
-    афирмација легитимних државних и националних интереса српског народа и републике Србије.

Форум сарађује са свим организациојама у земљи и иностранству које имају сличне циљеве и програме. Одржава редовне контакте и сарадњу са Светским саветом за мир (World Peace Council), Европским форумом за мир  (European Peace Forum), са седиштем у Берлину, Српско-британским саветом за мир (British- Serbian Alliance for Peace), у Лондону и са многим националним мировним организацијама и покретима у Европи, Латинској Америци, Азији и Африци. На Скупштини Светског савета за мир, одржаној у Каракасу од 8 – 13 апрола 2008. године, Београдски форум је примљен за члана. Форум је, такође,  кандидован и за члана удружења невладиних организација при  ЕКОСОК-у (ECOSOC).

Форум ради на основу годишњих програма рада и делује као место окупљања стручњака за поједине области унутрашњег и међународног развоја, научника, интелектуалаца, посленика културе и јавног живота. Организује тематске трибине, округле столове и друге облике размене мишљења о најважнијим политичким, економским, безбедносним и другим проблемима, о чему, потом, издаје зборнике, књиге свеске, билтене. Форум је до сада  издао око 30 књига, са укупним тиражом од око 16.000 примерака.

Форум одржава редовну сарадњу са организацијама српске дијаспоре, из чијих редова потиче и део чланства Форума.

Форум је волонтаристичка организација, која се издржава од чланарине и прилога својих пријатеља. Упркос великим материјалним тешкоћама и затворености медија, Београдски форум се афирмисао као организација слободно мислећих интелектуалаца, са све већим бројем пријатеља и следбеника у Србији и расејању.